Zaštita privatnosti

 

Studio 360 d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne, 
osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Pod osobnim podacima smatraju se vaši 
identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu
javno dostupni, a za koje studio 360 d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja Dsillegal internet trgovine.
Studio 360 d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim 
stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne 
suglasnosti. 

Osobne podatke obrađuje naše ovlašteno osoblje sukladno Zakonu i pravilima zaštite osobnih podataka.

Pravila su formirana u skladu s važećim propisima, Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati u slučajevima:

  • ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
  • ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi Studio 360 d.o.o.
  • ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanom računu).

Vaši će se podaci pohraniti samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje naših ugovornih ili zakonskih obveza ili svrhe za koje su podaci izvorno prikupljeni ili dok god imamo legitiman interes za pohranjivanje takvih podataka. U svim ostalim slučajevima vaši osobni podaci bit će izbrisani, osim podataka koje moramo zadržati u skladu s zakonskim razdobljima čuvanja. Međutim, u takvim ćemo slučajevima ograničiti obradu podataka, tj. vaši će se podaci upotrebljavati samo u skladu s zakonskim obvezama.

 

U slučaju dodatnih pitanja i zahtjeva oko vaših osobnih podataka te ostvarivanjem prava pišite nam na: dsillegal@gmail.com