Sigurnost kupovanja

 

Bezbrižno, sigurno i brzo kupujte u Web shopu Playandcover !

Tvrtka Studio 360 d.o.o. koristi WSPay servis za Internet naplatu koja primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između WS Pay-a i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem 'vatrozida' (firewalla).

Privatni podaci na kreditnoj kartici Kupca dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru, te ih ne mogu vidjeti treće osobe i tako ste zaštićeni od zloupotebe.

Nakon uspješno obavljene autorizacije Kupac putem e-mail pošte prima potvrdu da li je  autorizacija izvršena uspješno ili eventualno neuspješno.